OVER ONS

Voor-Z Productie

Voor-Z is een sociaal productiebedrijf waar mensen re-integreren naar de arbeidsmarkt. Daarnaast bieden wij als werkgever mensen, die net wat meer ondersteuning nodig hebben om zich te redden op de arbeidsmarkt, een kans op betaald werk. Wij zijn ontstaan vanuit de overtuiging dat iedereen een plek verdient in de maatschappij. Werk is meer dan alleen een inkomen. Het geeft voldoening, veiligheid en werkt als drijfveer om in beweging te komen.

Onze pijlers: 

  • Perspectief: Uitzicht op een uitdagende baan, bij of na traject Voor-Z
  • Aandacht: Aandacht voor individuele ontwikkelbehoefte van de kandidaten
  • Écht werk: Een betaalde baan met perspectief

Bouwen op eigen talenten

Door de inzet van trajecten bouwen we op de eigen talenten en krachten van onze kandidaten en coachen ze tot vakbekwaamheid. Hierin hebben onze jobcoaches en voormensen een centrale rol. Onze kandidaten kunnen letterlijk aan het werk bij ons. In eerste instantie in traject en indien mogelijk ook met uitzicht op een dienstverband. We werken samen met partnerbedrijven waar onze medewerkers werken.

Door onze eigen productielocatie en samenwerkingen met externe bedrijven zijn we in staat om kandidaten stapsgewijs en passend bij hun ontwikkeling te begeleiden naar de arbeidsmarkt toe. De werkzaamheden zijn divers. Denk aan  in- en ompakwerkzaamheden, montage, assemblage, logistieke handling en groenvoorziening. 

Ons team

Ons team bestaat uit een hecht en betrokken groep mensen van kandidaten in traject en medewerkers.
Ons doel is om in de toekomst 50 mensen in dienst te hebben.

Wie kun je tegenkomen?

Geertje:

Op een werkplek is het belangrijk dat het schoon en opgeruimd is. Daarom is Geertje zo belangrijk voor ons. Zij is onze drijvende kracht hierin. Kom een keer langs, dan kun je het zien.

Voormensen:

Waar gewerkt wordt is leiding nodig. Onze voormensen hebben binnen Voor-Z allemaal hun eigen specialismen. Ze weten hoe belangrijk het is om perspectief te hebben en te krijgen. Vandaar dat ze vol enthousiasme werken aan twee doelen: inrichten van een productieproces met een kwalitatief eindproduct en kandidaten ondersteunen bij het bereiken van hun doelen.

Administratie:

Vanuit een traject zijn Marcello en Majella in dienst gekomen binnen Voor-Z. Zij zijn verantwoordelijk voor onze administratie.

Oprichters:

In 2019 is Voor-Z door Leo Koopal en Ruben Visser opgebouwd vanuit de passie en overtuiging voor nieuw perspectief in werk.

Ik vind het fijn mensen te helpen die extra ondersteuning nodig hebben naar een betaalde baan. Werkplezier (humor, aandacht, begrip, complimenten) en prestaties (samenwerken, productief zijn) gaan daarbij hand in hand. Ik hou van een praktische benadering: aan de slag met elkaar, teruggeven wat we zien en daar vervolgens stappen in maken.

Daarnaast vind ik de commerciële kant van Voor-Z erg leuk. Het benaderen van bedrijven om te kijken of we hen kunnen helpen (werk voor hen uitvoeren of onze collega’s uitlenen) tegen tarieven die voor beide partijen interessant zijn.

Als laatste hou ik mee bezig met de groei van Voor-Z: het dusdanig aanbieden van onze dienstverlening waarmee we aantrekkelijk blijven voor onze partners: gemeenten én UWV, onze kandidaten én collega’s en (regionale) bedrijven.

“Never a dull moment ☺”

Ieder mens die wil werken verdient een leuke en betaalde baan. Ik heb ruime ervaring in het realiseren van dit doel, door mensen te begeleiden in en naar ander werk. Als jobcoach is het mijn uitdaging om ervoor te zorgen dat de kandidaat de volgende stap zet in het ontwikkel- en werkproces. Speerpunten: zelfregie, plezier, vertrouwen, realisme, doelgerichte benadering en focus op het positieve.

“Het is mooi om te zien waar we nu staan sinds onze start eind 2019. Er zijn mooie stappen gezet en tegelijkertijd liggen er ook nog mooie uitdagingen in het verschiet. Allemaal met één doel: mensen perspectief bieden!”